اخبار

امضای تفاهم نامه شرکت مهندسی ایمنی پارا با شرکت ISOPIONEERS عمان

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مهندسی ایمنی پارا و شرکت ISOPIONEERS عمان در پاییز 1400 به امضا رسید. موضوعات اصلی این تفاهم نامه در زمینه آموزش پرسنل و هموار سازی صدور گواهینامه های معتبر بین المللی ISO ، آموزش موضوعات تخصصی HSE از جمله AIM, SIL Study, HAZOP Study  و … می باشد.