اجرای پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز

اجرای پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز

پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز با همکاری شرکت آریا اس جی اس در سطح ایستگاه های CGS، TBS و CNG استان اجرایی شد. این پروژه در سه بخش ارزیابی میدانی ایستگاه ها، طبقه مناطق خطر و مدلسازی پیامد نشت گاز در ایستگاه انجام و در نهایت حدود ۵۰ مورد قابل بهبود شناسایی گردید. این پروژه حدود ۵ ماه زمان برد و در پایان کلیه پیشنهادات بر اساس آنالیز هزینه و فایده به روش CBA اولویت بندی گردید.

پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز با همکاری شرکت آریا اس جی اس در سطح ایستگاه های CGS، TBS و CNG استان اجرایی شد. این پروژه در سه بخش ارزیابی میدانی ایستگاه ها، طبقه مناطق خطر و مدلسازی پیامد نشت گاز در ایستگاه انجام و در نهایت حدود 50 مورد قابل بهبود شناسایی گردید. این پروژه حدود 5 ماه زمان برد و در پایان کلیه پیشنهادات بر اساس آنالیز هزینه و فایده به روش CBA اولویت بندی گردید.
اجرای پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز
اجرای پروژه ارزیابی شکاف ایمنی در شرکت گاز استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *