اجرای پروژه آنالیزهزینه و فایده (CBA) جهت اولیت بندی پیاده‏سازی پیشنهادات خروجی مطالعات HAZOP، HAZID، Kent Muhlbauer، JHA، QRA، Asset Integrity Assessment و HAC در شرکت گاز استان سمنان

پیشنهادات تجمیعی خروجی مطالعات دو ساله HAZOP، HAZID، Kent Muhlbauer، JHA، QRA، Asset Integrity Assessment و HAC در شرکت گاز استان سمنان در جلساتی به روش CBA اولویت بندی گردید.

در اولویت بندی مذکور شاخص های

–        هزینه طراحی، خرید و اجرا

–        زمان طراحی، خرید و اجرا

–        سطح ریسک

–        نیروی انسانی مورد نیاز درون سازمانی و برونسازمانی

–        و غیره

مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت و در نهایت پیشنهادات بر اساس منابع موجود سازمان اولویت بندی و نقشه راه اجرای آن تدوین گردید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *