کتاب بررسی یکصد خسارت بزرگ فرایندی
حادثه ۶ – پالایشگاه ویسکانسین، آمریکا
میزان خسارت: ۶۵۰میلیون دلار
۲۶/۰۴/۲۰۱۸ | ویسکانسین، آمریکا

انفجار و وقوع آتش‌سوزی پس از آن در پالایشگاه منجر به زخمی شدن ۳۶ نفر و تخلیۀ بخش زیادی از شهر مجاور، سوپریور و ویسکانسین شد. این حادثه زمانی رخ داد که واحد شکست کاتالیزوری بستر سیال FCCU برای تعمیرات برنامه‌ریزی شده خارج از سرویس بود. شیر کشویی کاتالیست FCCU کهنه و فرسوده بود و نمی‌توانست سطح کاتالیزور مورد نیاز برای جلوگیری از مخلوط شدن هوا با هیدروکربن‌ها را طی بهره‌برداری حفظ کند؛ در نتیجه، هوا از احیاگر به عقب راکتور و سپس به دیگر تجهیزات پایین‌دست جریان یافت و باعث انفجار بزرگی شد. وقوع انفجار، آوارهایی را به سراسر کارخانه پرتاب کرد که در نزدیکی محل انفجار، پرتاب یک قطعه مخزن ذخیره‌سازی بزرگی را سوراخ کرد و منجر به انتشار حدود ۱۵ هزار بشکه آسفالت داغ و آتش‌سوزی بزرگی شد.


بخشی از کتاب بررسی ۱۰۰ خسارت بزرگ فرایندی بر اساس گزارش MARSH
انتشارات متخصصان