دوره آموزشی PSM Gap Assessment برای اولین بار در ایران

دوره آموزشی آنالیز شکاف مدیریت ایمنی فرایند برای اولین در شرکت پالایش نفت بندرعباس توسط شرکت مهندسی ایمنی پارا برگزار گردید. این دوره آموزشی در ٣ برگزار گردید.