برگزاری دوره آموزشی حضوری مروری بر مدیریت ایمنی فرآیند

این دوره آموزشی مطابق تقویم، در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ و به تدریس جناب اقای مهندس بهرام قاسمی به صورت حضوری و در محل شرکت مهندسی ایمنی پارا با حضور ۸ نفر از کارشناسان فنی حوزه HSE و بازرسی فنی برگزار گردید.
در این دوره به مباحثی از جمله اهمیت PSM ، مروری بر عناصر PSM مدل OSHA ، بررسی مطالعات موردی انجام شده در سطح کشور و … پرداخته شد.