تکنولوژی   واقعیت مجازی   (Virtual Reality)   و کاربرد های   آن

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در دنیا، لزوم استفاده از واقعیت مجازی (Virtual Reality) که به اختصار VR نامیده می‏ شود نیز بیشتر گردیده است به طوری که استفاده از این تکنولوژی به صنعت از جمله صنعت ایمنی نیز راه یافته است. واقعیت مجازی از تکنولوژی‏ های جدید در محیط ‏های شبیه‌ساز سه بعدی مبتنی بر

جانمایی آشکارسازهای گاز و شعله بر اساسی ارزیابی پیامد

همواره مهندسان و طراحان به دنبال این هستند که از تعداد و جانمایی آشکارساز های گاز در پروژه های خود اطمینان خاطر داشته باشند که از شدت حوادث در آینده جلوگیری کنند. در گذشته و تا به امروز طراحان بر اساس احتمال بروز نشت در نقاطی همچون شیرآلات کنترلی، اتصالات تجهیزات نگران بوده اند و

آشکارساز گازهای بیمارستانی

خطر نشت گاز، مسمومیت و احتراق همیشه در کمین مکان هایی هستند که با گاز های مختلف سر و کار دارند. به صورت عمومی گازهای اکسیژن و نیتروس اکساید که به عنوان گاز بیهوشی استفاده می شوند، در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند که نشت هر یک باعث آسیب های