اخبار

گواهینامه سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO20000

شرکت مهندسی ایمنی پارا با افتخار در راستای بهبود ارائه خدمات فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزارهای تخصصی HSE گواهینامه ISO20000:2018 را اخذ نمود.