اخبار

پروژه SCE Identification and Performance Standards Development

پروژه SCE Identification and Performance Standards Development برای اولین بار در ایران اجرایی شد.
شرکت مهندسی ایمنی پارا مفتخر است برای اولین بار در ایران پروژه SCE Identification and Performance Standards Development را برای شرکت محترم پتروشیمی نوری اجرایی نماید.