اخبار

نرم افزار PARA-HazChem شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری

نرم افزار PARA-HazChem با موفقیت در شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری استقرار یافت.
شرکت مهندسی ایمنی پارا با افتخار نرم افزار PARA-HazChem را در خصوص مدیریت مواد شیمیایی در شرکت محترم فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری استقرار داده است.