اخبار

شرکت مهندسی ایمنی پارا تامین کننده محصولات برند Drager

شرکت مهندسی ایمنی پارا تامین کننده تخصصی محصولات برند Drager ،پروژه تامین ماسک تنفسی و فیلتر را برای شرکت محترم گاما در تیر ماه 1400 به انجام رساند.