شرکت مهندسی ایمنی پارا با بهره مندی از تیم طراحی و برنامه نویسی آمادگی ارائه خدمات نرم افزاری HSE (تحت وب و قابل نصب) به شرح زیر را دارد:

1. نرم افزار مدیریت آنومالی (PARA-Anomaly)

2.نرم افزار مدیریت ایمنی مواد شیمیایی (PARA-HazChem)

3.نرم افزار شاخص های کلیدی در مدیریت ایمنی فرایند (PARA-KPI)

4. نرم افزار تجزیه و تحلیل رویداد ها (PARA-Incident)

5.نرم افزار مدیریت درمانگاه های صنعتی (PARA-Clinic)

6.نرم افزار مدیریت ایستگاه های آتش نشانی (PARA-FS)

7.نرم افزار مدیریت مجوزهای کاری (PARA-Permit)

8.سایر نرم افزارهای مورد درخواست مشتریان