اخبار

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق با حضور دانشجویان رشته مهندسی ایمنی و مهندسی شیمی در پلتفرم اموزش مجازی شرکت مهندسی ایمنی پارا

مدرس: مهندس نوید حسینی

کارشناسی عمران دانشگاه صنعنی شریف و کارشناسی ارشد مهندسی hse از دانشگاه امیرکبیر

تاریخ: 23 و 24 تیر