اخبار

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (ایزومتریک)

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی با همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان

برگزاری دوره نقشه خوانی ایزومتریک

مدرس:

مهندس مهران افراسیابی

کارشناس ارشد تبدیل انرژی (مکانیک سیالات)

بازرس کنترل کیفیت پایپینگ

تنها مدرس دوره WJCS پایپینگ در ایران

۲۳ و ۲۴ تیر