شرکت مهندسی ایمنی پارا با بهره مندی از اساتید مطرح داخلی و بین المللی آماده ارائه آموزش‏های تخصصی HSE و AIM به شرح زیر را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.para-academy.ir مراجعه نمائید.

1. دوره های تخصصی حضوری و مجازی برای مشتریان با مدرس ایرانی (در محل شرکت و کارفرما)

2.دوره های تخصصی حضوری و مجازی برای مشتریان با مدرس خارجی (در محل شرکت و کارفرما)

3.دوره های تخصصی اعزام به خارج (هلند، ایتالیا، امارات، ترکیه و عمان)