اخبار

اخذ کارت بازرگانی شرکت مهندسی ایمنی پارا

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن میتواند با داشتن کارت اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نماید. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. شرکت مهندسی ایمنی پارا در راستای فعالیت های بازرگانی خود در حوزه واردات و صادرات کالاهای ایمنی و آتشنشانی کارت بازرگانی و گواهی عضویت را از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مهر ماه 1400 اخذ نمود.